Vartotojo vardas
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?
Ieškantiems darbo   REGISTRUOTIS   Įvesti CV   Darbo skelbimai
 
STRAIPSNIAI
Sezoninė darbo sutartis
Sezoninė darbo sutartis yra viena iš terminuotų darbo sutarčių rūšių, kurios specifinis požymis lyginant su kitomis darbo sutartimis yra tas, kad ji sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais, ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą.

Sezoninės darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo pagrindus, darbo ir poilsio laiko bei darbo apmokėjimo ypatybes, sezoninių darbų sąrašą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 154 „Dėl sezoninio darbo“.

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Būtent ši aplinkybė lemia, jog šioje darbo sutartyje turi būti nurodytas sutarties terminas, kad būtų galima nustatyti, keliems sezonams yra sudaroma sezoninė darbo sutartis.

Dar viena būtinoji sezoninės darbo sutarties sąlyga ta, kad sutartyje turi būti nurodyta, jog darbuotojas priimtas dirbti sulygtą sezoninį darbą pagal atitinkamą profesiją, specialybę, kvalifikaciją.

Kaip jau minėta sezoninė darbo sutartis sudaroma tam tikram periodui, kuris ne ilgesnis kaip aštuoni mėnesiai. Tai nereiškia, jog sutartis negali būti sudaryta keliems sezonams. Šiuo atveju siekiant užtikrinti darbuotojo teises, LR Vyriausybės nutarime numatyta, jog darbuotojams, kurie dirba du sezonus ir daugiau iš eilės nenutraukę darbo santykių, už tarpsezoninius laikotarpius mokamas kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje nurodyto dydžio atlyginimas.

Tame pačiame nutarime nustatyta, jog darbo sutartį nutraukus pasibaigus sezonui, o tarpsezoniniu laikotarpiu su tuo pačiu darbdaviu vėl sudarius naują sezoninę darbo sutartį, už laiką nuo naujos darbo sutarties sudarymo iki sezono pradžios apmokama kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje nustatyta tvarka. Taigi tokiu reglamentavimu siekiama apsaugoti darbuotojo teises, užtikrinti jo teises tarpsezoniniu laikotarpiu.

Sezoninė darbo sutartis lyginant su kitomis darbo sutartis turi ypatumų ją keičiant ar nutraukiant. Be bendrųjų nuostatų, įtvirtintų LR darbo kodekse sezoninė darbo sutartis gali būti nutraukta tik jai būdingomis sąlygomis: 1. nepasibaigus sutarties terminui darbuotojo pareiškimu, apie sutarties nutraukimą darbdavį įspėjus raštu prieš penkias kalendorines dienas;

2. kai įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje sezoniniai darbai buvo sustabdyti ilgiau kaip 2 savaitėms dėl gamybinių priežasčių arba kai sumažinamas darbų mastas;

3. kai darbuotojas per sezoną neatvyksta į darbą ilgiau kaip vieną mėnesį dėl laikinojo nedarbingumo. Kai darbuotojas darbingumą praranda dėl traumos darbe arba profesinės ligos per sezoną, darbo vieta jam paliekama, kol jis atgauna darbingumą arba jam nustatomas neįgalumas, bet ne ilgiau kaip iki darbo sutarties termino pabaigos.

Sezoninę darbo sutartį nutraukus dėl priežasčių nurodytų antrame ir trečiame punkte, darbuotojas nėra įspėjamas. Siekiant apsaugoti darbuotojo interesus, jam tokiu atveju išmokama vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Sezoninė darbo sutartis nuo kitų darbo sutarčių skiriasi ir darbo bei poilsio laiko požiūriu, tai yra, darbuotojams, dirbantiems tik vieną sezoną nesuteikiamos kasmetinės atostogos.

Tai nereiškia, kad darbuotojai iš viso neturi teisės į kasmetines atostogas, kadangi sezoninė darbo sutartis yra specifinė laiko atžvilgiu, darbuotojams už atostogas sumokama piniginė kompensacija. Šitoks reglamentavimas taikomas tik tuo atveju, jei sezoninė darbo sutartis sudaroma tik vienam sezonui, jei sutartis pratęsiama darbuotojui kasmetinės atostogos suteikiamos LR darbo kodekso nustatyta tvarka tarpsezoniniu laikotarpiu ar kitu laikotarpiu nurodytu kolektyvinėje arba darbo sutartyje.

Taigi sezoninė darbo sutartis yra sutartis, kuri sudaroma tam tikram laikotarpiui, tai yra laikotarpiui, kol bus atlikti darbai, kurie dėl gamtos ir klimato sąlygų yra dirbami tik tam tikrą sezoną, neilgesnį kaip aštuoni mėnesiai. Ar tam tikras darbas yra sezoninis, darbdavys nesprendžia.

Sezoninių darbų sąrašas yra patvirtintas LR vyriausybės nutarimu. Jame yra pateiktas baigtinis sezoninių darbų sąrašas. Sezoninė darbo sutartis išsiskiria sutarties terminuotumu, tai reiškia, kad ji sudaroma gana trumpam laikotarpiui, todėl įstatymuose nustatytas kitoks darbo ir atostogų laikas, sutarties nutraukimo galimybės.

Straipsnyje išdėstyta nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą. Tai autoriaus nuomonė aktualiu klausimu, grindžiama Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 154 „Dėl sezoninio darbo“ bei kitais teisės aktais, kuriai pritarti ar ne, yra kiekvieno asmens teisė.

Šaltinis: www.teisesklinika.lt
VIP skelbimai
 
Apie mus Paslaugos Kontaktai Partneriai / klientai Klausti / siūlyti