Vartotojo vardas
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?
Ieškantiems darbo   REGISTRUOTIS   Įvesti CV   Darbo skelbimai
 
STRAIPSNIAI
Tėvystės atostogos: suteikimo tvarka ir apmokėjimas
Nėštumas ir gimdymas - sudėtingi fiziologiniai procesai, atimantys iš moters daug jėgų ir energijos. Po gimdymo moteris dar ilgai jaučiasi nuolat pavargusi ir išsekusi. Todėl pirmosiomis dienomis jai labai sunku rūpintis ką tik gimusiu kūdikiu, jau nekalbant apie kasdienių buities darbų atlikimą.

Neretas gimdymo palydovas yra ir skausmingų procesų sukelta sunki psichofizinė būsena, dėl kurios moteris ne visada pajėgi suprasti arba valdyti savo veiksmus. Dėl šių priežasčių yra labai svarbu, kad pirmosiomis dienomis šalia ką tik pagimdžiusios moters būtu jai artimas žmogus, galintis laikinai perimti naujagimio priežiūrą, paremti motiną tiek psichologiškai, tiek buityje.

Ilgą laiką buvo laikomasi nuomonės, jog vaiko priežiūra - tai moteriškas darbas. Tačiau palaipsniui visuomenėje įsivyravo įsitikinimas, kad besirūpindami vaikais, vyrai nesumoteriškėja, anaiptol, savo vyriškumą jie gali išreikšti ir prižiūrėdami vaiką.

Todėl šiandieniniame pasaulyje vyrų vaidmuo šeimos gyvenime, o ypač vaikų priežiūroje, tampa vis reikšmingesnė vyriškos savirealizacijos dalimi nei bet kada anksčiau.

Kaip besikeičiančio visuomenės požiūrio į tėvo vaidmenį rezultatas, po ilgų svarstymų nuo 2006 m. liepos 1 d. įteisinta nauja tikslinių atostogų rūšis - tėvystės atostogos.

Šių atostogų tikslas kaip tik ir yra leisti vyrui pirmąjį mėnesį po kūdikio gimimo būti kartu su šeima ir ja rūpintis. Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo tam tikri pakeitimai susiję su tėvystės atostogų suteikimo tvarka ir tėvystės pašalpos išmokėjimu.

Šios rūšies atostogų suteikimo sąlygas, tvarką bei apmokėjimą Lietuvoje reglamentuoja: LR Darbo kodekso 179 1 str., LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 18 (1)-18 (3) str. , LR Vyriausybės patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai 421 -424 p.

Suteikimo tvarka

Pagal LR Darbo kodekso 179 1 str. vyrams gali būti suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo iki tol, kol vaikui sueis vienas mėnuo.

Tėvystės atostogos yra viena iš tikslinių atostogų rūšių, taigi, pasižymi tuo, jog jas skiriant nėra reikalaujama jokio darbo stažo. Teisei į tėvystės atostogas atsirasti užtenka Darbo kodekse nustatyto fakto buvimo (vaiko gimimo). Pastebėtina, jog darbdavys negali atsisakyti suteikti tėvystės atostogas.

Tėvystės atostogų metu darbo užmokestis nėra mokamas, tačiau už šių atostogų laiką yra mokama LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatyta tėvystės pašalpa. Pagal šį įstatymą, tam, kad atsirastų teisė gauti tėvystės pašalpą, asmuo turi atitikti keletą būtinų sąlygų.

1. Tėvas turi būti apdraustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu.

Tokia socialinio draudimo rūšimi draudžiami asmenys dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai) ir asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas.

Taipogi Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, kai kurie valstybės tarnautojai, Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija (toliau – deleguoti asmenys), taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys, taip pat savanoriškai apsidraudę asmenys.

2. Įstatymų nustatyta tvarka tėvas yra išleistas tėvystės atostogų, kol vaikui sueis vienas mėnuo.

Vyras turi kreiptis į darbdavį su prašymu išleisti jį tėvystės atostogų. Praktikoje darbuotojai yra išleidžiami šios rūšies atostogų tik pateikę darbovietės administracijai pažymą iš gimdymo įstaigos, patvirtinančią, jog darbuotojo žmona pagimdė kūdikį. Pastebėtina, jog tokia pažyma paprastai išduodama išrašant gimdyvę ir naujagimį iš medicinos įstaigos, t.y. vidutiniškai po 3 parų nuo kūdikio gimimo.

Todėl, kol kūdikio tėvas pateikia darbovietės administracijai minėtą pažymą kartu su prašymu dėl išleidimo tėvystės atostogų bei kol darbdavys priima sprendimą dėl atostogų suteikimo, gali praeiti šiek tiek laiko.

Pažymėtina, kad teisė išeiti tėvystės atostogų vyrui išlieka, kol vaikui sueina 1 mėnuo, o šių atostogų pradžia laikoma darbdavio įsakymo (potvarkio) dėl tėvystės atostogų priėmimo diena.

Taigi teoriškai maksimali šios rūšies atostogų trukmė - 1 mėnuo, tačiau reali jų trukmė priklauso nuo to, kada darbuotojas suderins su darbovietės administracija išleidimo į tėvystės atostogas tvarką.

Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina kreiptis į medicinos įstaigos administraciją dėl pažymos išdavimo apie vaiko gimimą jau tą pačią dieną, kai gimsta vaikas.

3. Per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus atvejus, numatytus (nuo 2008-01-01) ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 181 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

Minėto straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, jog teisę gauti tėvystės pašalpą tėvystės atostogų laikotarpiu turi apdraustieji asmenys iki 26 metų, jeigu jie iki tėvystės atostogų pradžios neįgijo minimalaus 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), kol jie tapo apdraustaisiais, neviršija 3 mėnesių.

Taip pat teisę gauti tėvystės pašalpą tėvystės atostogų laikotarpiu turi apdraustieji, jeigu jie iki tėvystės atostogų pradžios šio stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių.

Šie asmenys tai: vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Valstybės saugumo departamento sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai arba krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantys statutiniai tarnautojai.

4. Tėvas pripažino tėvystę.

Pažymėtina, kad iki 2008 sausio 1 d. galiojo reikalavimas vyrui gyvenanti santuokoje su kūdikio motina. Šiuo metu tokio reikalavimo nebėra, užtenka, kad vyras būtų pripažinęs tėvystę.

Tėvystės pašalpą skiria ir moka „Sodros“ teritorinis skyrius. Būtent čia ir turi būti pateikiami visi pašalpai gauti būtini dokumentai. Kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių dėl tėvystės pašalpos skyrimo reikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Tėvystės pašalpai gauti turi būti pateikti šie dokumentai:

• prašymas skirti pašalpą;

• įsakymo (potvarkio) dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašas;

• vaiko gimimo liudijimas arba vaiko gimimo pažymėjimas su santuokos liudijimu;

• tėvystės pripažinimo dokumentas – jeigu vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas;

• prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) taikymo kopiją – jeigu pašalpa mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus NPD (tai patvirtina darbdavio pažyma apie apdraustojo paskutinio prieš tėvystės atostogų suteikimą mėnesio darbo užmokestį);

• duomenys apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama tėvystės pašalpa;

• mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantis dokumentas (nesukakusiems 26 metų apdraustiesiems) arba pažyma apie pareigūno, profesinės karo tarnybos kario ar statutinio valstybės tarnautojo tarnybos pabaigą – jeigu kreipiasi neįgijęs reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo apdraustasis asmuo.

Pašalpos mokėjimas

Tėvystės pašalpos dydį sudaro 100 procentų tėvystės atostogų išėjusio vyro kompensuojamojo uždarbio.

Kompensuojamasis uždarbis nustatomas pagal užpraeito kalendorinio ketvirčio, buvusio prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį, asmens draudžiamąsias pajamas.

Asmens draudžiamosios pajamos - tai visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui (darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos), apdraustajam priskaičiuotos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Tėvystės pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip trečdalis ir didesnė kaip 5 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį, suma (nuo 2008 m. sausio 1 d. galioja 1 414 Lt dydžio einamųjų metų draudžiamosios pajamos).

Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukanka vienas mėnuo. Jeigu kūdikio tėvas pasinaudoja ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šią atostogų dalį, iki vaikui sukanka vienas mėnuo, bet ne ilgiau. Tėvystės pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms.

Tėvystės pašalpa mokama už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė) atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir/ar Lietuvos Respublikos darbo kodeksu perkeltas poilsio dienas.

Straipsnyje išdėstyta nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą. Tai autoriaus nuomonė aktualiu klausimu, grindžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriai pritarti ar ne, yra kiekvieno asmens teisė.

VIP skelbimai
 
Apie mus Paslaugos Kontaktai Partneriai / klientai Klausti / siūlyti